Etusivu / Esittely
Green Care -ajattelu Sedu Aikuiskoulutuksessa

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Sedu Aikuiskoulutuksessa Green Care -arvoja ja -menetelmiä on sisällytetty koulutusten opetussuunnitelmiin.  Myös Green Care -yrittäjyyden tukeminen on meille tärkeää.


Green Care on mahdollisuus maaseudulle
 • Hyvinvointipalveluihin perustuvaa yritystoimintaa
 • Uusia innovaatioita ja yrittäjyyden muotoja
 • Mahdollisuus tuottaa palveluita sekä oman alueen että koti- että ulkomaisten asiakkaiden tarpeisiin.
 • Laadukkaasta toimintaa  liiketoiminnan pelisäännöillä
 • Kilpailukykyisten ja laadukkaiden tuotteiden kehittämistä  hyvinvointipalveluiden markkinoille
 • Mahdollisuus toimijoiden väliseen verkottumiseen ja yhteistyöhön

 

Mitä Green Care voisi sinulle antaa?
Green Care -toimintaa voi harjoittaa julkinen, yksityinen tai kolmas sektori. Toiminta voi olla yhteiskunnallisen korvaavuuden piirissä tai asiakkaan itsensä kustantamaa.
Maaseutuyrittäjänä voit tuottaa Green Care -palvelutoimintaa jos Sinulla on yrittämisen ja  auttamisen halu pohjalla.  Toiminta tarjoaa uusia toimeentulomahdollisuuksia maatiloille ja maaseutuyrityksille.  Maaseudun kannalta hyvinvointipalvelujen tuottaminen voi parhaimmillaan merkitä uusia työllistymismahdollisuuksia ja lähipalveluiden laadun paranemista.

Luonnon tarjoamat hyvinvointia tukevat vaikutukset pitää tunnistaa ja ottaa käyttöön. Monet keinot ovat ns. ”uusvanhoja”,  sillä onhan luonnon ja maaseutuympäristön kuntouttavat ja eheyttävät vaikutukset tunnettu jo sukupolvien ajan.   
Esimerkkejä Green Care -toiminnasta
 • Mitä Green Care on?
 • Tukee sosiaali- ja terveysalan palveluissa
 • Ennaltaehkäisevää toimintaa
 • Tukee kasvatustyössä
 • Parantaa elämänlaatua
 • Kuntouttavaa työtä

Mitä Green Care on?

Green Care tarkoittaa luonnon ja maaseutuympäristön; kasvien, eläinten, arkirutiinien, yhteisöllisyyden ja hiljaisuuden hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä.

Toiminnan tavoitteena on lisätä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Alan toimijoille on yhteistä ammattitaitoinen, koulutukseen ja pätevyyteen perustuva ohjaustyö asiakkaiden palvelemiseksi.

Terapia- ja kuntoutusmenetelmä

Green Care täydentää ja tukee sosiaali- ja terveysalan palveluvalikoimaa. Se tarjoaa alan ammattilaisille luontoa hyödyntäviä terapia- ja kuntoutusmenetelmiä kuten terapeuttinen puutarhanhoito, ekopsykologia ja eläinavusteinen toiminta.

Mielenterveystyö ja ikäihmiset

Ennaltaehkäisevälle toiminnalle on akuutti ja kasvava tarve muun muassa mielenterveystyössä ja ikäihmisten palveluissa. Luontoelämykset ja luonnossa toiminen ylläpitävät ja vahvistavat työssäkäyvien voimavaroja.

Opetus- ja kasvatustyö

Green Care tukee kasvatustyötä. Luonto tarjoaa omakohtaisia elämyksiä ja kokemuksellista oppimista, ja toimii siten tukena opetus- ja kasvatustyössä.

Laitoksissa ja palvelutaloissa

Hoiva-alan laitoksissa ja palvelutaloissa voidaan hyödyntää luonnon tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaan elämänlaadun parantamiseksi ja omatoimisuuden tukemiseksi. Viherympäristön hoitaminen tai terapiakoiran vierailu tuo iloa arkeen.

Kuntouttava työmenetelmä

Kuntouttava työ maatiloilla on ulkomailla vakiintunut yhdeksi keskeisimmistä Green Care- toimintamuodoista. Suomessakin on tarvetta tällaiselle toiminnalle.
Ota yhteyttä jos haluat kuulla lisää
Haanpää Päivi
Kouluttaja