Tyhjennä
Etusivu / Esittely
Laatuajattelu Sedu Aikuiskoulutuksessa

Erinomaiset organisaatiot kehittävät toimintaansa ja ylläpitävät sitä tasolla, joka täyttää tai ylittää kaikkien sidosryhmien odotukset. Laadunhallinnan järjestelmänä Sedu Aikuiskoulutus käyttää EFQM- mallia, jossa lähtökohtana on säännöllisesti vuosittain tapahtuva toiminnan kuvaaminen ja itsearviointi jatkuvan parantamisen hengessä.

Ulkoinen arviointi toteutetaan sidosryhmien kanssa säännöllisesti.

Opetushallituksen edellyttämä laadunhallintajärjestelmän itsearviointi toteutetaan OPH:n ohjeistuksen mukaan. Laatutyöhön osallistuvat oman henkilökunnan lisäksi opiskelijat,  työelämän edustajat ja muut sidosryhmät.

Itsearvioinnin tuloksia 2014
  • Vahvuudet - TOP 3
  • Parantamiskohteet - TOP 3

Vahvuudet

  1. Kouluttajien hyvä asiantuntemus ja ammattitaito.
  2. Koulutuspalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen ja innovointi eri toimialojen kesken.
  3. Uudenlaiset digitaaliset ohjauskäytännöt kuten chat ja avoin hakemus.

Parantamiskohteet

  1. Studenta Plus toiminnanohjausjärjestelmän käytön tehostaminen ja kehittäminen
  2. Pedagoginen kehittäminen, opetussuunnitelmatyö ja sähköiset oppimis- ja toimintaympäristöt
  3. Työelämäyhteistyön ja työssä oppimisen jatkokehittäminen
Kysy lisää laatutyöstä ja kehittämisestä
Kurunsaari Marja-Terttu
Kehittämisjohtaja