Etusivu / Esittely / Projektit / Digipolku töihin
Digipolku töihin

Hankkeen toiminta-aika

15.2.2017 – 31.1.2019

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa edistetään sen toimenpiteisiin osallistuvien henkilöiden ammatillista koulutusta ja työllistymistä tukevien digitaalisten perustaitojen oppimista ja vahvistetaan heidän kiinnittymistään suomalaiseen yhteiskuntaan järjestötoiminnan avulla. Erityisen huomion kohteena on digitaalinen lukutaito. Löydät hankkeen esitteen täältä.

Hankkeen tavoitteet

1. Kehitetään maahan muuttaneiden henkilöiden digitaitoja sellaiselle tasolle, että he pärjäävät niillä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä
2. Lisätään vuoropuhelua ja yhteistyötä järjestöjen ja ammatillisen koulutuksen tarjoajien kanssa, jotta järjestöissä tapahtuvaa oppimista voitaisiin hyödyntää entistä paremmin ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä.
3. Rakennetaan maahanmuuttajataustaisten ja muiden heikot digitaidot omaavien henkilöiden koulutusmalli, jossa digitaitojen kehittämiseen liittyvät osaamistavoitteet määritellään ammatillisen koulutuksen tarjoajan kanssa.

Hankkeen kohderyhmä

Digitaitojen kouluttaminen tapahtuu koulutettavien vertaisohjaajien avustuksella maahanmuuttajataustaisille ja muille henkilöille, jotka tarvitsevat digitaitojen vahvistusta.

Toimintasuunnitelma

1. vuosi: Koulutusmallin suunnittelu: osaamistavoitteiden määrittely, koulutusmateriaalien ja, -menetelmien luominen; vertaisohjaajien rekrytointi ja koulutus
2. vuosi: Koulutusmallin testaaminen kohderyhmille. Kukin mukana olevan järjestö toteuttaa 3-4 vertaisryhmää, jotka kestävät yhden lukukauden. Hanketoimijat fasilitoivat kouluttamiensa vertaisohjaajien työtä. Vertaisohjaajista luodaan verkosto, jonka toimintaedellytyksiä hankkeen jälkeen tuetaan erilaisin menetelmin. Hankkeen kohderyhmille (sekä vertaisohjaajat että maahanmuuttajataustaiset henkilöt yhdistyksissä) kerrotaan mahdollisuuksista päivittää ja kehittää digiosaamistaan myös jatkossa.

Hankkeen tavoitteena on tehdä digitaalisten taitojen vertaisoppimista kehittävä malli, joka sisältää ohjeistukset ja osaamismäärittelyt. Lisäksi malli sisältää koulutusaineiston sekä kevyen alku- ja lopputestin digitaitojen kehittymisen mittaukseen, sekä vertaisopintoryhmän ohjaamiseen liittyvän pedagogisen ohjeistuksen. Malli on ladattavissa verkosta ja laajasti hyödynnettävissä.

Lue lisää Digipolku töihin -hankkeesta >

Hankkeessa tapahtuu

Käy katsomassa hankkeen ajankohtaiset kuulumiset täältä.
Digipolku töihin -blogia pääset lukemaan täältä.

Hankkeen toimijat

Opintokeskus Sivis, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Erilaisten oppijoiden liitto, SPR Oulun osasto, MLL Pohjanmaan piiri.

Lisätiedot

Marja-Liisa Saunela, kouluttaja, marja-liisa.saunela(at)sedu.fi, puh. 040 868 0809
Aila Katila, kehittämispäällikkö, aila.katila(at)sedu.fi, puh. 040 503 4236

 

Digipolku hanke.png