Etusivu / Esittely / Projektit / Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla
Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla

Hankkeen toiminta-aika
1.3.2016 - 31.3.2018 

Hankkeen kuvaus
Hankkeen tavoitteena on edistää ja lisätä Green Care -toimintaa sekä parantaa sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla.  Green Care –toiminnan kehittämisen kautta tavoitteena on tukea eteläpohjalaisten palveluiden kehittymistä ja edistää alan yrittäjyyttä sekä sitä kautta tuoda osaltaan ratkaisuja palvelumuotojen kehittämiseen sekä luonnon tuottamien hyvinvointipalveluiden hyödyntämiseen (Etelä-Pohjanmaan alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020).

Hankkeen kohderyhmä
Eteläpohjalaiset hyvinvointi-, terveys ja kasvatuspalveluja hankkivat tahot (julkinen ja yksityinen sektori) sekä näitä palveluja mahdollisesti tuottavat tai palvelujen tuottamisesta kiinnostuneet maaseudun yrittäjät (luontoelämyspalvelut, maatilat, ratsutilat, puutarha-alan yritykset) ja yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt Etelä-Pohjanmaalla sekä alan kehittäjät, kouluttajat ja rahoittajat ja vapaaehtoisjärjestöt.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen yleistavoite voidaan jakaa seuraaviin osatavoitteisiin:

  • Tehdä Green Care  -toimintaa tunnetuksi maakunnassa mahdollisille ostajatahoille ja asiakkaille sekä  potentiaalisille palvelun tarjoajille. Erityisesti keskitytään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön mahdollisuuksien esilletuomiseen ja asennemuokkaukseen Green Care-toimintaa kohtaan.
  • Tukea alan toiminnan ja tuotteiden kehittymistä organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittämisalustaa, joissa maakunnallista Green Care –toimintaa ja -toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä, sekä tiedottaa laajasti näistä sekä maakunnan toimijoille että kansallisella tasolla. Tavoitteena on, että toimintamallien kehittämisalustalta kultakin  syntyy min. 3-5 käytännön ideaa/konseptia sekä verkostot viedä teemaa eteenpäin ja että maakunnassa toteutetaan min. 4 käytännön demonstraatiota yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, joiden toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan sekä joille myös luodaan pitkänaikavälin toteutussuunnitelmat
  • Lisätä alueen toimijoiden tuntemusta Green Care –toiminnan perusteista ja laadusta toteuttamalla alueella laatutietoiskuja, joissa keskitytään toiminnan perustason vaatimusten esittelyyn.
  • Tuoda alueen toimijoille alan olemassa olevaa kansainvälistä tietoa sekä pyrkiä luomaan linkkejä eteläpohjalaisten ja kansainvälisten Green Care toimijoiden/kehittäjien välille.  Tavoitteena on synnyttää vähintään 3 uutta Green Care -toimintaa eteenpäin vievää hanketta/aloitetta/kokeilua.
  • Toimia linkkinä kansallisen Green Care -kehittämisen ja alueellisten toimijoiden välillä.
  • Toimia alueellisen koordinaatioryhmän tiedottajana (sekä koordinaatioryhmän että kentän suuntaan) sekä seurata ja raportoida alueellisen Green Care-strategian toteutumista tunnettuuden lisääntymisen osalta ja hitsauttaa alueen toimijoiden verkostoa entistä paremmin yhteen.

Hankkeen toteuttajat
Hanke on Sedu Aikuiskoulutuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin yhteistyössä toteuttama.

Hankkeen rahoitus

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Lisätietoja
Päivi Haanpää p. 040 8680 185, paivi.haanpaa(at)sedu.fi

 

Maatalousrahasto_Lippu_ja_lause_pieni.jpg