Etusivu / Esittely / Projektit
IVaLo – Innostunut VarastoLogistiikka Opiskelija

Hankkeen toiminta-aika
1.6.2015 – 31.12.2016

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet
Hankkeessa kehitetään varastoalalle yhtenäinen ammatillinen verkko-opetusmateriaali joka havainnollistaa koulutuksen kokonaiskuvaa ja osa-alueisiin kuuluvaa osaamista. Varastoalan opiskelijan henkilökohtaistamisprosessin hakeutumisvaihetta tehostetaan tieto- ja viestintätekniikoita hyödyntäen.

Hankkeessa luodaan yhtenäinen kokonaisuus, jonka avulla varmistetaan opiskelijan osaamista, osaamisen tunnistamista ja valmennetaan tutkinnon suorittamiseen. Tavoitteena on auttaa kokeiden avulla tunnistamaan erityisen tuen tarpeessa olevat opiskelijat ja helpottaa tarvittavan tuen sekä lisäohjauksen tunnistamista. Sekä mahdollistaa varastoalan perustutkinnon opiskelijaa testaamaan ja arvioimaan omaa osaamista ennen tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista. Testin tuloksen avulla myös kouluttaja voi arvioida opiskelijan osaamista etukäteen ja tarvittaessa järjestää lisäohjausta.

Hankkeen tavoittena on luoda innostava ja motivoiva verkko-oppimisympäristö itsenäiseen ja/tai osittain ohjattuun teorian ja käytännön opiskeluun, opiskelu erilaisin teoria opinnoin, kuva- ja videomateriaalein ja testein ”pelimäisessä” ympäristössä.

Hankkeen rahoitus
Hanke on OPH:n rahoittama yhteishanke, jossa on viisi toteuttajaa.

Hankkeen toteuttajat
- Työtehoseura ry, TTS, hankkeen hallinnoija ja hallinnollisesti vastuullinen

- Invalidiliitto ry, Validia Ammattiopisto
-
Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
- Oulun Seudun koulutuskuntayhtymä / Oulun Seudun Ammattiopisto

- Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos

oph-hanke.jpg
validia_logo.jpg
 INVALIDILIITTO.gif    
 Tampereen-kaupunki.gif  tts_logo.jpg

 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä_osekk.png

 
 
Lisätietoja
Marttila Jaakko
Kouluttaja, logistiikka, varastoala, tulityö-, trukki- ja henkilönostinkortit