Etusivu / Esittely / Projektit / Kimpasta Voimaa Maaseudulle
Kimpasta Voimaa Maaseudulle

Hankkeen toiminta-aika
1.1.2016 – 30.6.2017

Hankkeen kuvaus
Kimpasta Voimaa Maaseudulle -koulutushankkeessa koulutetaan Liiveri ry:n toiminta-alueen maatilayrittäjiä aluekoulutusten ja pienryhmätoiminnan avulla verkostomaiseen yrittämiseen. Koulutusten avulla yrittäjät löytävät uusia yhteistyö- ja yrittäjyysmuotoja sekä uusia mahdollisuuksia töiden organisointiin.

Hankkeen kohderyhmä
Kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat toiminta-alueen maatilayrittäjät.

Hankkeen tavoitteet
• Päätavoitteena on lisätä maatilayrittäjien osaamista maatilojen yhteistyön tekemisestä ja sen erilaisista toteuttamistavoista.
• Hankkeen oppien kautta maatilayrittäjät osaavat hahmottaa ja toimia paremmin erilaisissa verkostoissa, osaavat hyödyntää olemassa olevia yritys- ja kehitysverkostoja sekä hahmottavat paremmin yhteistyön mahdollisuuksia oman maatilansa toimintaympäristössä. Sekä löytävät uusia mahdollisuuksia töiden organisointiin ja voivat keventää omaa työtaakkaansa.
• Hankkeen avulla alueen maatilayrittäjien valmiudet yhteistyön tekemiseen parantuvat ja heillä on tosiasiallisemmat mahdollisuudet yhteistyön avulla vaikuttaa tilan kiinteiden kulujen alentamiseen ja oman kilpailukykynsä parantamiseen.

Hankkeen toteuttajat
Hanke on Sedu Aikuiskoulutuksen, ProAgria Etelä-Pohjanmaanja Into Seinäjoki Oy:n yhteistyössä toteuttama.

Hankkeen rahoitus
Hanketta rahoittaa Leader Liiveri ja se on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020.

ProAgria_logo_CMYKva[1].jpg

   Logo_Leader_RGB_.jpg    Into seinäjoki.jpg
 leader-liiveri_logo_2016.png
       Maatalousrahasto_Lippu_ja_lause_pieni.jpg
Lisätietoja
Pasto Kirsti
Projektisuunnittelija, Kimpasta voimaa maaseudulle ja HYMY Hyvinvointia maatilayrittäjille -hankkeet