Etusivu / Esittely / Projektit / PUUSKE II

PUUSKE II -hanke

Puuturva-kortti on kehitetty EU/ESR-rahoitteisesta Pätevöitymisjärjestelmän kehittäminen puuston käsittelyyn ja hyvien käytäntöjen levittäminen -nimisestä hankkeesta (Puuske II). Puuske II on jatkoa TTS:n, Hyria Oy:n ja Savon ammatti- ja aikuisopiston vuosina 2006 - 2008 tekemään selvitykseen Puuston käsittelyvalmiuksien kehittämisestä (Puuske I). Hankkeessa selvitettiin puustoa käsittelevien alojen ammattitaitovaatimuksia sekä kehittämistarpeita.

Muualla Euroopassa on ollut hyviä kokemuksia järjestelmistä työntekijän ammattitaidon toteamiseen ja kehittämiseen. Iso-Britanniassa on 15 vuoden ajan kehitetty LANTRA -järjestelmää ja Ruotsissa on vuodesta 2002 ollut käynnissä Säker Skog –projekti. Euroopan unionin jäsenmailla on yhteinen moottorisahan turvallisen käytön sertifionti -hanke European Chainsaw certificate.

Puuske II -hankkeen tavoitteena on kehittää pätevöitymisjärjestelmä puuston käsittelyyn. Järjestelmään luodaan puuston käsittelystandardeja, jotka pilotoidaan aidossa toimintaympäristössä. Hanketta johtaa ja koordinoi Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja sen toteuttajana ovat Hyria koulutus Oy, TTS, Jukka Net ja Koulutuskeskus Sedu. Hankeaika on kesäkuu 2010 - helmikuu 2012 ja sille on päätetty hakea jatkoaikaa kesäkuun loppuun 2012.

Miksi puuturva-kortti?
Suomalaisilla on pitkä metsällinen historia, puuston käsittelyä toteutetaan nykypäivänä vaihtelevalla osaamisella. Myös kokeneiden ammattilaisten työmenetelmissä on monesti havaittu parannettavaa. Ilman pätevyyden osoittavaa järjestelmää työntilaajien ja työnantajien ongelmana on ollut osaamistason toteaminen.

Puuston käsittely on riskialtista työtä, jossa oikeat työmenetelmät on hallittava. Erityisen vaativassa puuston käsittelyssä, kuten myrskypuiden korjuussa, työturvallisuudesta huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Yhä useammin puustoa joudutaan käsittelemään myös taajama-alueilla, joissa rakennettu ympäristö edellyttää tekijältään vahvaa osaamista.

Alan ammattilaiset ovat kehittäneet Puuturva-pätevöitymisjärjestelmän helpottaakseen uusien puuston käsittelijöiden alalle tulemista. Järjestelmä tarjoaa joustavan mahdollisuuden kouluttautua ja osoittaa osaamisensa.

Sedu Aikuiskoulutus on järjestänyt hankkeen aikana mm. seuraavat koulutukset: Moottorisahan käyttö ja huolto, Puun kaatotekniikan perusteet, Vaativa Puun kaatotekniikka, Myrskypuiden käsittely, Puiden poisto kiipeillen. Keväällä 2012 on tulossa Puun poisto kiipeillen -koulutus ja muita sahan käytön peruskursseja.

Lisätietoja: kouluttaja Asko Ämmälä, puh. 020 124 5877 tai 040 830 2177