Etusivu

Tulossa huhtikuussa: Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Toimitko mielenterveys- tai päihdetyön parissa? Kohtaatko työssäsi mielenterveyden ja päihteiden kanssa kamppailevia asiakkaita? Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi mielenterveys- ja päihdetyön eri osa- alueilla. Tutkinnonsuorittajalla on myös mahdollisuus päivittää lääkehoidon osaamistaan.

Kohderyhmä

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät alan työtehtävissä, kuten mielenterveys- tai päihdekuntoutuksessa, lastensuojelussa, mielenterveys- ja päihdealan kotihoidossa tai psykiatrisessa hoidossa.

Toteutus

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, sisältäen lähiopetusta, verkko-opintoja, itsenäistä opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetuspäivä on kerran kuukaudessa. Tutkinnon suorittaminen tapahtuu alan työtehtävissä omalla työpaikalla. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Sisältö

Orientaatiopäivä uusille opiskelijoille 19.4.2017

Valmistavan koulutuksen aikataulu:
20.4.2017 Mielenterveys- ja päihdetyötä määrittävät lait, sopimukset ja suositukset
24.5.2017 Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät perusteet
15.6.2017 Ennaltaehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö
17.8.2017 Työ-, asiakas- ja potilasturvallisuus
21.9.2017 Kehittämistyö
19.10.2017 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
16.11.2017 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
21.12.2017 Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
18.1.2018 Lääkehoito
15.2.2018 Verkostotyö
15.3.2018 Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
19.4.2018 Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
17.5.2018 Lasten ja nuorten psyykenlääkehoito
21.6.2018 Lastensuojelun palvelujärjestelmä
16.8.2018 Ennaltaehkäisevä ja korjaava lastensuojelutyö
20.9.2018 Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
18.10.2018 Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
15.11.2018 Ikääntyneiden psyykenlääkehoito
20.12.2018 Ikääntyneiden palvelujärjestelmä
17.1.2019 Muistisairaan hyvinvoinnin edistäminen

 

Mielenterveys_ja-paihdetyo_270x180.jpg

 

 

 

 

 

Hinta

Osallistumismaksu 250 € + tutkintomaksu 58 €. Hinta sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin. Maksuja ei voida palauttaa, mikäli opiskelija keskeyttää opiskelunsa.
Koulutus on tutkintomaksua lukuunottamatta maksuton 20-29 -vuotiaille henkilöille, joilla ei ole ylioppilas- tai ammatillista tutkintoa suoritettuna.
Koko tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakea koulutusrahastosta ammattitutkintostipendiä 395 €. Jos tutkinto on ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 €. Lisätietoja: www.koulutusrahasto.fi

Oppisopimus

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus. Oppisopimusasioissa ota yhteyttä: Sedu Aikuiskoulutus, oppisopimuspalvelut, puh. 020 124 4706 tai oman alueesi oppisopimusviranomaiseen.

Lisätietoja

tutkintovastaava Paula Mäki-Annala, puh. 040 680 7273
vastuukouluttaja Maarit Hakala, puh. 040 830 2286
aikuiskoulutusvastaava Kyllikki Anttila, puh. 040 830 4106

s-postit etunimi.sukunimi@sedu.fi

koulutussihteeri puh. 020 124 5553 tai 020 124 4500,

Sedu Aikuiskoulutus Rastaantaival 2, Seinäjoki

Hakeminen

Koulutukseen on jatkuva haku. Täytä hakulomake huolellisesti. HUOM. Koulutukseen haku avautuu nettisivuillemme myöhemmin: Koulutushaku - sosiaali- ja terveysala

Tutkintoon liittyy tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Tutustu Sora-lainsäädännön asettamiin, tämän tutkinnon terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen jättämistä tästä linkistä. Koulutuksen aikana opiskelijan on esitettävä rikosrekisteriote.