Tyhjennä
Etusivu / Uutiset / Miten Sedun ja työelämän yhteistyötä tulisi kehittää? Vastaa kyselyyn!
19.5.2017

Miten Sedun ja työelämän yhteistyötä tulisi kehittää? Vastaa kyselyyn!

Robotti_9372_555x312.jpg

Ammatillisesta koulutuksesta tulee uuden lainsäädännön myötä joustavampi, yksilöllisempi, ja se palvelee entistä paremmin yrityksiä. Hallitus antoi huhtikuussa esityksen ammatillisen koulutuksen lainsäädännön uudistamisesta. Koko ammatillinen koulutus kootaan yhden lainsäädännön alle vuoden 2018 alusta.

-    Työelämän rooli ammatillisen koulutuksen laadun varmistamisessa tulee kasvamaan entisestään. Tiivis ja toimiva yhteistyö oppilaitosten ja työelämän kesken on tärkeämpää kuin koskaan, painottaa Sedun johtaja, rehtori Reija Lepola.

Ammatillisen koulutuksen reformia Sedussa valmistelevien hankkeiden (Hyvin tekemistä länteen 2017, Työelämäosaaja ja Reformi haltuun) Webropol-kysely lähetetään yli 3000 vastaanottajalle, mm. yritysten ja muiden työssäoppimispaikkojen yhteyshenkilöille, arvioijakoulutuksen käyneille ja työpaikkakouluttajille. Vastausaikaa on 31.5.2017 saakka. Linkki kyselyyn http://bit.ly/2pZDloo

Kyselyllä halutaan koota kokemukset ja näkemykset työelämäyhteistyön nykytilasta sekä kehittämisajatukset ja koulutustoiveet.

Mitä reformi muuttaa?

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus yhdistämällä lainsäädäntö koskemaan sekä nuoria että aikuisia. Tarkoituksena on vastata tulevaisuuden muuttuviin osaamistarpeisiin ja nostaa keskiöön asiakas ja työelämä.  

Reformi selkeyttää ja sujuvoittaa asioita työpaikkojen näkökulmasta: jatkossa on kahden sijasta vain yksi tapa suorittaa tutkinto. Opiskelijalle tarjotaan enemmän valinnanmahdollisuuksia ja opiskelussa otetaan huomioon yksilölliset tarpeet. Sitä mitä jo osataan, ei tarvitse uudestaan opiskella. Oppimisympäristöjä monipuolistetaan ja työssäoppimista lisätään mahdollisuuksien mukaan. 

Koulutussopimus tulee – oppisopimus jatkaa

Jatkossa koulutussopimus tulee korvaamaan työssäoppiminen -termin ja sopimuksen pituus voidaan joustavasti määritellä opiskelijan ja työpaikan kanssa yhteistyössä. Koulutussopimus auttaa yrityksiä kouluttamaan ja työllistämään erityisesti nuoria.

Oppisopimus säilyy koulutussopimuksen rinnalla ja sisältää aina työsopimuksen. Jatkossa myös tutkinnon osia suoritetaan enemmän oppisopimuksella.

Koulutussopimuksella opiskeleva on kirjoilla oppilaitoksessa eikä ole työsopimussuhteessa yritykseen. Opiskelija suorittaa opintoja yksilöllisesti tutkinnon osa kerrallaan hänelle sopivalla tavalla. Suoritustapoja voidaan yhdistellä opiskelijan ja työnantajan tarpeen mukaisesti. Jo olemassa oleva osaaminen luetaan hyväksi tutkintoon eikä sitä tarvitse uudestaan opiskella.

Oppijan ottaminen yritykseen on aina yritykselle vapaaehtoista ja opiskelijan voi itse valita. Koulutuksenjärjestäjä vastaa opintojen etenemisestä sekä opintoihin liittyvästä ohjauksesta. Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja tukemaan opiskelijaa työtehtävissä ja oppimisessa, oli sitten kyseessä koulutussopimus tai oppisopimus. Tutkinto ja tutkinnon osat suoritetaan aina näyttöinä aidoissa työtilanteissa.