Tyhjennä
Etusivu / Uutiset / Varhaiskasvatus - päivänpolttava puheenaihe
12.4.2017

Varhaiskasvatus - päivänpolttava puheenaihe

Lahtinen_Karjalainen_perhepaivahoito_555x312.jpg Perhepäivähoidon tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjät kokoontuivat päivänpolttavan aiheen ääreen varhaiskasvatuksesta. Kuvassa tutkintotoimikunnan jäsen Jarkko Lehtinen ja puheenjohtaja Päivi Karjalainen.

Varhaiskasvatuskentän muutosten myötä lasten kanssa työskentelevän ammattilaisen tulee ottaa yhä paremmin huomioon lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja häneltä vaaditaan yhä enemmän pedagogisia valmiuksia. Perhepäivähoitaja tekee arvokasta ja vastuullista työtä, jota etenkin vanhemmat arvostavat.

Lapsella tulee olla ympäristö, jossa hänellä on mahdollisuus oppia ja kehittää laaja-alaisesti erilaisia taitoja ikä huomioiden. Ammattilaisen tulee antaa lapsille ja heidän vanhemmilleen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toimintaan, sekä tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa. Perhepäivähoitajalle muutos tarkoittaa muun muassa sitä, että häneltä edellytetään tulevaisuudessa yhä enemmän pedagogisia valmiuksia. Sedu Aikuiskoulutuksen kouluttaja Mari Yli-Huumo kuvailee perhepäivähoitajan koulutusta monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka valmistaa opiskelijan hyvin vastuulliseen ja monipuoliseen työhön; ”Vaikka perhepäivähoitajan tutkinto on jo nyt laaja-alainen, pyrimme huomioimaan muutokset ja uudet käsitteet”, Yli-Huumo kertoo hymyillen.

Perhepäivähoidon tutkintotoimikunta ja tutkinnon järjestäjät kokoontuivat yhteen Sedu Aikuiskoulutuksessa. Tapaamisessa päivänpolttavana aiheena oli perhepäivähoito ja varhaiskasvatus. ”Varhaiskasvatuksesta puhutaan nyt paljon, joka on tietysti positiivista”, toteaa tutkintotoimikunnan jäsen, erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen Suomen Kuntaliitosta. ” Tavoitteena varhaiskasvatuksen lakimuutoksessa on yhtenäistää varhaiskasvatuksen kenttää. Varhaiskasvatuslaki velvoittaa ammattilaisia ja koulutuksen järjestäjiä tulevaisuudessa huomioimaan lapsen oikeudet entistä tarkemmin”, Lahtinen kertoo muutoksista varhaiskasvatuksen kentällä.

Muutos on mahdollisuus


”Vaikka tavoitteet ja reunaehdot varhaiskasvatukselle ovat olemassa, emme vielä tarkkaan tiedä miten uudistettu laki tulee näkymään perhepäivähoitajien työssä ja koulutuksessa. Eli millaista arjen toimintaa ammattilaisilta tullaan edellyttämään tulevaisuudessa” Lahtinen kertoo. Hän uskoo kuitenkin vahvasti, että perhepäivähoito tulee jatkossakin olemaan tärkeä osa lasten varhaiskasvatusta päiväkodin rinnalla. ”Varsinkin vanhemmat arvostavat suuresti perhepäivähoitoa pienempien lasten kohdalla”, Jarkko Lahtinen sanoo.

Mari Yli-Huumo yhtyy ajatukseen, että etenkin vanhemmat pitävät perhepäivähoitoa tärkeänä. ”Perhepäivähoitajat tekevät arvokasta ja vastuullista työtä, joka on tärkeä osa varhaiskasvatuksen kenttää” Mari toteaa. Hän uskoo, että muutokset tarjoavat mahdollisuuden yhä laaja-alaisempaan perhepäivähoitajien osaamiseen, sillä osaavia varhaiskasvatuksen ammattilaisia tarvitaan.